مصاحبه ویدیویی ابراهیم حبیب الهی با سایت طلا

ابراهیم حبیب الهی

ابراهیم حبیب الهی عضو هیئت مدیره بازار هنر اصفهان

ابراهیم حبیب الهی عضو هیئت مدیره بازار هنر اصفهان در خصوص تولید مصنوعات هنری طلا و جواهر در سال های اخیر به سایت طلا گفت: در ایران متاسفانه صنعت طلا سازی آنطور که می بایست در بعد هنری پیشرفت داشته باشد، ارتقا پیدا نکرده است و بیشتر به تجاری بودن آن توجه شده که در حال حاضر الگوی تولید کننده ها نیز طرح های کشورهایی مانند ترکیه و ایتالیا هستند.

ابراهیم حبیب الهی from reza on Vimeo.